Witamy na stronie naszej grupy

 

Nauczyciele: 

mgr Aneta Michalak

mgr Alicja Meyer

nauczyciel współorganizujący : 

lic. Emilia Świercz 

Asystentka: Joanna Karasińska

 

mail grupy Iskierki :

mp17iskierki@gmail.com

GODZINA DOSTĘPNOŚCI:

MIESIĄC ; LISTOPAD 

 mgr Aneta Michalak

07.11.2023 r. – 12:00 – 13:00
14.11.2023 r. – 10:00 – 11:00
21.11.2023 r.- 10:30 – 11:30
27.11.2023 r. – 12:00 – 13:00

mgr Alicja Meyer

09.11.23 r. -10:30 – 11:30
13.11.23 r. – 12;00 – 13:00
22.11.23 r. – 12:00 – 13:00
29.11.2023 r. – 10:30 – 11:30

Godziny dostępności psychologa

 

 

e-mail: psychologmp17@gmail.com

 

Subkonto Rady Rodziców – grupa Iskierek

nr konta 42 1090 1535 0000 0001 5183 2500

   

TEMATYKA TYGODNIA :

PADA DESZCZ

Treści programowe:

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia;

-wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt;

-wymienianie nazw miesięcy przynależących do jesieni;

-elementarna nauka czytania: zapoznanie z literą „D”- małą i wielką, drukowaną i pisaną;

-tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie;

-różnicowanie stron ciała- prawej i lewej;

– dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w sta­łych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygo­dnia, miesięcy;

-nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, mie­sięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;

-kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia: rozpoznawanie cyfr;

-dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych

-rozwijanie intuicji geometrycznej: nazywanie figur geometrycznych;

– wykorzystywanie natural­nych efektów perkusyj­nych (klaskania, tupania, stukania…) do akompania­mentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek

-wyrażanie muzyki ruchem: uczestniczenie w zaba­wach rytmicznych, ru­chowych, pląsach przy muzyce;

– doskonalenie umiejętności budowania dłuższych form wypowiedzi;

-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

-wzbogacanie słownictwa;

-zachęcanie do aktywnego udziału w ćwiczeniach i zabawach ruchowych;

-rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania-

-rozwijanie predyspozycji psychofizycznych niezbędnych do nabycia umiejętności pisania poprzez nabywanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej;

-tworzenie sylab z pozna­nych liter i ich odczyty­wanie;

-podejmowanie działalności plastyczno-konstrukcyjnej: wykonywanie prostych prac plastycznych;

-wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł gry;

-samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych: ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wy­znaczonym miejscu w szatni; zakładanie ubrań, butów; korzystanie z toalety; spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;

– aktywne uczestniczenie w dbaniu o porządek – porządkowanie po skończonej pracy i zabawie, samodzielne nakrywanie do posiłków oraz nakładanie jedzenia;

 

PIOSENKA DO WPROWADZENIA LITERKI „D”

„DINOZAURY W MOIM DOMU”

W moim domu dawno temu

dinozaury się zadomowiły.

Na dzień dobry całe łapki

szybko z nami się zaprzyjaźniły.

Darek ma dalmatyńczyka

i Dorotka także pieska ma,

a ja w domu już od dawna

mam duże dinozaury dwa.

Dbam o moje dinozaury,

daje im na deser witaminy.

Jestem dumna bo są zdrowe

mają humor i wesołe miny.

PIOSENKA

„DESZCZOWA CZA CZA”

(sł. Monika Majewska, muz. Piotr Opatowicz)

Wietrzyk porwał już ostatnie liście,
pod drzewami kasztanowy dywan.
Poderwały się do lotu ptaki,
kropla deszczu już po szybie spływa.

Ref. Jesień, jesień – klap, klap, klap,
krople deszczu – łap, łap, łap.
Jesień, jesień – chlup, chlup, chlup,
po kałużach – tup, tup, tup.

Ruda kitka szykuje zapasy,
mały jeżyk pod listkami ziewa.
Szare chmury przegoniły słońce,
jesień dziś deszczową cza-czę śpiewa.

Ref. Jesień, jesień – klap, klap, klap… /2×