GODZINA DOSTĘPNOŚCI

MIESIĄC: WRZESIEŃ

IZABELA KRYCKA
WTOREK: 7.00 – 8.00
MAŁGORZATA DZIEMIDOWICZ
WTOREK: 15.00 – 16.00

 

 

TEMAT TYGODNIA

CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ?

 
TREŚCI PROGRAMOWE:
  • Pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają);
  • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.
  • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
  • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
  • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego
  • rozpoznawanie samogłosek i spółgłosek
  • łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastyczne

 

 

PIOSENKA

                                                                                                A TO JEŻ
Taki las taki wielki las, wielki że aż strach
Z rudych drzew ściany ma, z rudych liści dach
W lesie szmer, w lesie szum, coś tam stuka wciąż
Może to dziki smok, może wielki wąż!

Skacze coś jak piłka, całe w burych szpilkach
Toczy się jak kulka całe w liści piórkach
Skacze coś jak piłka, całe w burych szpilkach
Idzie poprzez jesień, wrzosy w kolcach niesie.

Biegnę więc, biegnę więc, biegnę ile tchu
Może tam schowam się, może lepiej tu
Wkoło szmer, wkoło szum, coś tam stuka wciąż
Coś jest tuż obok mnie, czy to smok czy wąż?

A to jeż jak piłka, cały w burych szpilkach
A to jeż jak piłka, cały w liści piórkach
A to jeż jak piłka, cały w burych szpilkach
Idzie poprzez jesień, wrzosy w kolcach niesie

A to jeż jak piłka, cały w burych szpilkach
Idzie poprzez jesień, wrzosy w kolcach niesie

 

WIERSZ

„ROZTARGNIONA WIEWIÓRKA”
Wiewióreczka ruda, mała
cały dzień orzeszki rwała
i nasionka, i żołędzie,
kryła je po lesie wszędzie.
Kolo dębu i pod sosną,
tam, gdzie gęste wrzosy rosną,
pod jałowcem i pod miedzą,
wszędzie jej orzeszki siedzą.
A gdy słonko się schowało,
to wiewiórka nockę całą
zachodziła, biedna, w głowę,
gdzie są jej zapasy nowe.
Choć od rana tak myślała,
gdzie orzeszki, nie wiedziała.
Bo kto w różne miejsca kładzie,
nie wie , gdzie co ma w zasadzie.