WITAMY W GRUPIE SŁONECZNIKI

               

     Szanowni Państwo,
    Informujemy, że w związku z potwierdzeniem dodatniego wyniku COVID-19 u dziecka z grupy „Słoneczniki” zawieszona zostaje praca grupy w dniach 07.12.21 r.- 13.12.21 r. dla wszystkich , którzy mieli kontakt z dzieckiem.
Jednocześnie informujemy, że wprowadzanie danych do SEPIS – systemu ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, odbywa się na podstawie przepisu prawa, czyli artykułu 32a ustawy                                            o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Tym samym dane są udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO, (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, czyli na przedszkolu).
      Informujemy również, że w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną z dniem 07.12.21 r. do odwołania zawieszone zostają wszystkie uroczystości i spotkania stacjonarne zaplanowane na terenie przedszkola. 
      Stanowiska dotyczące przekazywania danych:
https://iod.katowice.pl/kiedy-dyrektor-przedszkola-szkoly-moze-przekazac-dane-kontaktowe-rodzicow-dziecka-ucznia-do-sanepidu-i-jakie-to-moga-byc-dane/
https://www.elitpartner.pl/udostepnienie-danych-do-sanepidu-przez-szkoly/
 
Podpisano
Ewa Kuczak – dyrektor MP-17
    W przedszkolu w bieżącym roku szkolnym realizowany jest projekt POTRAFIĘ WSZYSTKO,    w ramach którego nasza grupa uczestniczy w zajęciach:
  • Kółko informatyczne „Mały przedszkolak koduje i programuje”
  • Kółko badawcze „Mały badacz- wielki naukowiec
  • Kółko kompetencji językowych „Mówimy po angielsku”
  • Kółko taneczne „Roztańczona Chatka Puchatka”
Grafik zajęć dodatkowych:
  • religia: piątek 8.00-9.00; 
  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej: piątek 9.30 – 10.30;

NR KONTA RADY RODZICÓW SUBKONTO NASZEJ GRUPY 71124068431111001069813952

E- MAIL GRUPY Slonecznikimp17@gmail.com

TEMAT TYGODNIA: MOI RODZICE.

 
    
TREŚCI PROGRAMOWE:

 

Nasze rodziny

Podawanie informacji na te­mat swojej rodziny

-podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują

-opisywanie wyglądu ro­dziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)

-określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.

Organizowanie świąt o cha­rakterze rodzinnym

-przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie -upominków, wspólna zabawa z przyby­łymi gośćmi.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

-czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów.

Nasza edukacja matema­tyczna

Kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia

-dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców i innych zbiorów zastępczych

-rozpoznawanie cyfr i licz­by 10.

 

PIOSENKA 

Jesteś Skarbem Mamo Mym

Kiedy mija noc i dzień nastaje,
Zawsze mówisz mi – witaj kochanie
Po czym tulisz mnie, czule całujesz,
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję
Proszę otwórz serce swe,
Niech w nie wpadną słowa te,
Które Tobie teraz ja,
Podarować właśnie chcę
Jesteś mamo skarbem mym,
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam,
Wszystko Tobie jednej dam
* * *
Kiedy mija dzień i noc nastaje,
Mówisz – miłych snów, moje kochanie
Po czym tulisz mnie, czule całujesz,
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję
Proszę otwórz serce swe,
Niech w nie wpadną słowa te,
Które Tobie teraz ja,
Podarować właśnie chcę
Jesteś mamo skarbem mym,
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam,
Wszystko Tobie jednej dam
Jesteś mamo skarbem mym,
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam,
Wszystko Tobie jednej dam

 

 

WIERSZ

Dobra wróżka.

Jeszcze śpi cały dom,
tata śpi, dzieci śpią.
Jeszcze sen nie chce wyjść
z ciepłej kołdry,
a tu już pachnie chleb,
a tu już mleko jest,
dobra wróżka powiedziała nam:
– Dzień dobry!
Mamo, mamo, dobra wróżko,
coś powiemy ci na uszko:
– Wróżysz nam dobre dni,
umiesz w śmiech zmienić łzy,
ciepłe sny niesiesz nam do poduszki,
w oczach masz słońca blask
i od burz chronisz nas.
Nawet w bajkach nikt nie znajdzie lepszej wróżki!
 
 
 
 

 

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast