WITAMY NA STRONIE

GRUPY KANGURKI

NAUCZYCIELKI :
 • mgr Gabriela Jesiołowska,
 • mgr  Anna Wójcik,
 • mgr Joanna Jędrysek-Kuczak – nauczyciel        wspomagają                                     ASYSTENTKA : 
 • Karolina Drapikowska

***************************************************************************

Kochani Rodzice serdecznie zapraszamy Was na występ, który odbędzie się we wtorek 31 maja o godz. 15.00 w sali gimnastycznej. 

**************************************************************************

 

**************************************************************************

 

 

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci  uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że: Obowiązkiem Rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych.

Nie przyprowadzamy dzieci, które: mają katar w tym katar ropny, kaszel, gorączkę, są przeziębione lub chore, są w trakcie leczenia antybiotykowego, mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby. Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe osoby; lepiej przetrzymać dziecko w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do poważniejszej choroby i powikłań.

***************************************************************************

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana Jacka Zatorskiego  – Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze przekazujemy Państwu materiały informacyjne związane z kampanią Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz 500 Plus.
Pragniemy dotrzeć do wszystkich rodziców i opiekunów, którzy potrzebują informacji na temat składania wniosków o RKO i 500+.
Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, dlatego w szczególności chcemy pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Pracownicy Oddziału ZUS w Zielonej Górze we wszystkich swoich placówkach oraz w wybranych placówkach m.in. Poczty Polskiej, KRUS, OPS będą pomagać zainteresowanym osobom zakładać profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz wypełniać wnioski o świadczenia. Profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS jest bardzo ważny, ponieważ to poprzez niego odbywa się wszelka korespondencja związana ze statusami wniosków. W przypadku, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 + bądź RKO, rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Kazoń – naczelnik

Dokumenty informacyjne do pobrania:

Ulotka RKO dziecko na wychowanie

Ulotka 500+ rodzic

RKO i 500+

Ulotka RKO dla rodziców

Ulotka 500+ opiekun

***************************************************************************

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wprowadzanie danych do SEPIS – systemu ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, odbywa się na podstawie przepisu prawa, czyli artykułu 32a ustawy     o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Tym samym dane są udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO, (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, czyli na przedszkolu).

Informujemy również, że w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną z dniem 07.12.21 r. do odwołania zawieszone zostają wszystkie uroczystości i spotkania stacjonarne zaplanowane na terenie przedszkola. 

 Stanowiska dotyczące przekazywania danych:

https://iod.katowice.pl/kiedy-dyrektor-przedszkola-szkoly-moze-przekazac-dane-kontaktowe-rodzicow-dziecka-ucznia-do-sanepidu-i-jakie-to-moga-byc-dane/

https://www.elitpartner.pl/udostepnienie-danych-do-sanepidu-przez-szkoly/

Ewa Kuczak – dyrektor MP-17

***************************************************************************

 • Zgodnie z nadal obowiązującymi zasadami, dzieci przyprowadzamy do godz. 8:00. Nieobecność dziecka zgłaszamy na e-maila grupowego mp17kangurki@gmail.com (do godz. 8.00)
 • W trosce o zdrowie wszystkich dzieci  uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że: Obowiązkiem Rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych. Nie przyprowadzamy dzieci, które: mają katar w tym katar ropny, kaszel, gorączkę, są przeziębione lub chore, są w trakcie leczenia antybiotykowego, mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby. Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe osoby; lepiej przetrzymać dziecko w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do poważniejszej choroby i powikłań.
 • Upoważnienia do odbioru dzieci – jeśli dziecko będzie odebrane przez innego członka rodziny niż rodzice, prosimy o przygotowanie upoważnienia wraz z zgodą RODO  dla osób upoważnionych.   (upoważnienie i zgoda do pobrania znajdują się TUTAJ
 • Do przedszkola ,wraz dzieckiem,  wchodzą tylko rodzice/opiekunowie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Po przebraniu dziecka w szatni, rodzic/opiekun dochodzi do sali gimnastycznej na piętrze i wciska guzik z napisem Kangurki. Pracownik grupy wychodzi po dziecko i odbiera je od opiekuna. Taka sama procedura obowiązuje przy odbieraniu dziecka.

***************************************************************************

Zapraszamy do udziału w X Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Zbieraj baterie i telefony”.

***************************************************************************

W przedszkolu w bieżącym roku szkolnym realizowany jest projekt POTRAFIĘ WSZYSTKO, w ramach którego nasza grupa będzie uczestniczyła w zajęciach:

 • Kółko informatyczne „Mały przedszkolak koduje i programuje”;
 • Kółko badawcze „Mały badacz- wielki naukowiec”;
 • Kółko kompetencji językowych „Mówimy po angielsku”;
 • Kółko taneczne „Roztańczona Chatka Puchatka”.

***************************************************************************

Subkonto Rady Rodziców – grupa Kangurki

nr konta 78 1240 6843 1111 0010 6981 1886

Wpłaty dokonujemy do 15-go każdego miesiąca, podając w tytule imię i nazwisko dziecka.

***************************************************************************

W miesiącu maju należy przynieść

2 rolki ręczników lub jedną XXL, chusteczki higieniczne suche, oraz kubeczki jednorazowe 100 sztuk (nasze zapasy się skończyły).  

 

**************************************************************************

Temat tygodnia: Wiosna na łące 

Treści programowe:

Poznajemy przyrodę

 • oglądanie kwitnących roślin, zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno, 
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie, 
 • poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek, 
 • obserwowanie roślin, zwierząt przy użyciu lupy,
 • unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie się przed nimi, dążenie do kompromisu ;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych;
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np.: barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych;
 • rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych;
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce, uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, plastycznej, muzycznej;
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 • kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia(liczenie z wymienianiem liczebników głównych, zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika);
 • rozwijanie logicznego myślenia poprzez wykorzystanie elementów kodowania,
 • samodzielne wykonywanie  czynności samoobsługowych: zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni, zakładanie ubrań, butów, korzystanie z toalety, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności grafomotorycznej;
 • organizacja przestrzeni i czasu: nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy, określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań z płyt kompaktowych;
 • nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu, zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek;
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego (składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru).

Pani wiosna 

1. Idzie, idzie Pani Wiosna

cicho na paluszkach,

taka piękna i radosna

jak bajkowa wróżka.

Ref. Obudź się niedźwiadku już,

wiosna jest tuż, tuż .

Obudź się niedźwiadku już,

wiosna jest tuż, tuż .

2. Idzie Wiosna kolorowa,

ma w koszyku kwiatki.

Pragnie nimi obdarować

dzieci i niedźwiadki.

Ref. Obudź się niedźwiadku już,

wiosna jest tuż, tuż .

Obudź się niedźwiadku już,

wiosna jest tuż, tuż .

Skaczące nutki

Do przedszkola wpadły nutki

Wszystkie miały czarne butki,

czarne szelki i czapeczki,

i skakały jak piłeczki.

Ref.: Ta wysoko, tamta nisko,

ta z plecakiem, ta z walizką.

Roztańczone nutki trzy:

do, re, mi, nutki trzy.

2. Poprosiły o mieszkanie

w dużym, czarnym fortepianie

i biegały, i skakały

po klawiszach czarno-białych.

3. Nawet na leżakowaniu

przeszkadzały dzieciom w spaniu

i skakały po kocykach

czarnych szelkach i bucikach.PIOSENKA „KRASNAL HAŁABAŁA”

Kim jest mały leśny ludek, co z wszystkimi za pan brat,
uśmiechnięty, rezolutny, kroczy przez ten wielki świat?
Kto tak dobrze dba o ptaki? Kto zwierzętom pomóc chce?
Kto z przyrodą żyje w zgodzie? My już wiemy o tym ,że…
Ref.:
Najfajniejszy z krasnoludków zwie się właśnie Hałabała.
Kto chce przeżyć z nim przygodę?
Oczywiście Polska cała!
 
Kto na polach pełnych maku wraz ze świerszczem koncert gra?
Ze słowikiem i wiewiórką chce zamienić słowa dwa?
Kto rozumie stare drzewa i o każdym wszystko wie?
Każdy problem w mig rozwiąże, my już wiemy o tym, że…
Ref.:
Najfajniejszy z krasnoludków zwie się właśnie Hałabała…

***************************************************************************

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast