W roku szkolnym 2021/2022 w  przedszkolu realizowany jest projekt Potrafię wszystko – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.