Szanowni Państwo

W załączonym pliku znajdziecie  informacje nt zajęć WWR w ramach programy „Za życiem” na lata 2022-2026.

Info dla rodziców dot. programu Za życiem

 

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZICÓW

Jesteśmy ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub  zagrożenia niepełnosprawnością.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. Szczegółowe informacje znajdują się załączniku

Celem działania jest: 

 • zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych,
 • skoordynowanie działań
 • zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny

Osoby do których skierowano wsparcie: dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD–10.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju oferujemy następujące zajęcia:

 • z  psychologiem (osoba prowadząca mgr Dominika Kozołubska),
 • metoda wg Weroniki Sherborne (osoba prowadząca:  mgr Gabriela Jesiołowska),
 • z  logopedii  (osoby prowadzące: mgr Anna Szulc, mgr Krystian Pawelec, mgr Beata Ogrodowska)
 • z neurologopedii (osoba prowadząca: mgr Tatiana Sawicka),
 • z surdopedagogiem (osoba prowadząca: mgr Ewa Parzysz),
 • z terapii pedagogicznej (osoba prowadząca mgr Alicja Meyer),
 • rewalidacja (osoby prowadzące: mgr Dorota Ilczuk,  mgr Agnieszka Cieszyńska),
 • sala Doświadczania Świata  (osoba prowadząca: mgr Izabela Krycka ) ,
 • integracja sensoryczna (SI) (osoba prowadząca mgr  Justyna Kube, mgr Malwina Bębnowicz),
 • metoda Tomatisa (osoba prowadząca: mgr Joanna Jedrysek-Kuczak),
 • terapia ręki (mgr Małgorzata Dziemidowicz),
 • trening umiejętności społecznych (TUS) (osoba prowadząca: mgr Malwina Bębnowicz, mgr Dorota Bazydło),
 • fizjoterapia (osoba prowadząca: mgr Katarzyna Gończowska, mgr Anna Wagner-Skiba).
 • muzykoterapia (osoba prowadząca mgr Adriana Osiewicz).