Szanowni Państwo

W załączonym pliku znajdziecie  informacje nt zajęć WWR w ramach programy „Za życiem” na lata 2022-2026.

Info dla rodziców dot. programu Za życiem

 

 

 

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZICÓW

Jesteśmy ośrodkiem
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym ze szczególnym uwzględnieniem
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub
zagrożenia niepełnosprawnością.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. Szczegółowe informacje znajdują się załączniku

Celem działania jest: 

 • zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych,
 • skoordynowanie działań
 • zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny

Osoby do których skierowano wsparcie: dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD–10.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju oferujemy następujące zajęcia:

 • Indywidualna terapia psychologiczna (osoba prowadząca mgr Dominika Kozołubska),
 • Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne (osoba prowadząca:  mgr Gabriela Jesiołowska),
 • Terapia uwagi słuchowej (TUS) (osoba prowadząca: mgr Ewa Parzysz),
 • Indywidualna terapia logopedyczna i neurologopedyczna (osoby prowadzące: lic. Oliwia Sawicka, mgr Anna Szulc, mgr Joanna Myszka, mgr Tatiana Sawicka),
 • Zajęcia z surdopedagogiem (osoba prowadząca: mgr Ewa Parzysz),
 • Rewalidacja (osoby prowadzące: mgr Dorota Ilczuk, mgr Sylwia Linka, mgr Agnieszka Cieszyńska),
 • Terapia dzieci z autyzmem (osoby prowadzące: mgr Sylwia Linka),
 • Zajęcia w Sali Doświadczania Świata z elementami integracji sensorycznej (osoba prowadząca: mgr Izabela Krycka, mgr Izabela Susek) ,
 • Integracja sensoryczna (SI) (osoba prowadząca mgr Izabela Susek),
 • Metoda Marii Montessori (osoba prowadząca: mgr Małgorzata Dziemidowicz),
 • Terapia ręki (mgr Małgorzata Dziemidowicz, mgr Natalia Dziemidowicz),
 • Trening umiejętności społecznych (TUS) (osoby prowadzące: mgr Malwina Bębnowicz, mgr Joanna Myszka),
 • Fizjoterapia (osoba prowadząca: mgr Katarzyna Gończowska).

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast