Szanowni Państwo

W załączonym pliku znajdziecie  informacje nt zajęć WWR w ramach programy „Za życiem” na lata 2022-2026.

Info dla rodziców dot. programu Za życiem

 

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZICÓW

Jesteśmy ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub  zagrożenia niepełnosprawnością.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. Szczegółowe informacje znajdują się załączniku

Celem działania jest: 

 • zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych,
 • skoordynowanie działań
 • zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny

Osoby do których skierowano wsparcie: dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD–10.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju oferujemy następujące zajęcia:

 • z  psychologiem (osoby prowadzące: mgr Dominika Kozołubska, mgr Dorota Bazydło, mgr Judyta Solarz),
 • rewalidacja (osoby prowadzące:  mgr Gabriela Jesiołowska, mgr Lidia Sucholas),
 • z  logopedii  (osoby prowadzące: mgr Anna Szulc, mgr Krystian Pawelec, mgr Beata Ogrodowska, mgr Dominika Adamik)
 • z logopedii i logorytmiki (mgr Dominika Adamik)
 • z neurologopedii (osoba prowadząca: mgr Tatiana Sawicka),
 • z surdologopedii (osoba prowadząca: mgr Anna Szulc),
 • z terapii pedagogicznej (osoba prowadząca mgr Alicja Meyer),
 • z tyflopedagogiki (osoba prowadząca: mgr Marta Roesler)
 • TUS (Trening Umiejętności Społecznej) (osoby prowadzące: mgr Iwona Mierzejewska,  mgr Agnieszka Cieszyńska),
 • Sala Doświadczania Świata  (osoba prowadząca: mgr Izabela Krycka),
 • integracja sensoryczna (SI) (osoba prowadząca mgr  Agnieszka Eckert, mgr Małgorzata Sikorska, mgr Beata Morżkowska),
 • trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa (osoba prowadząca: mgr Joanna Jedrysek-Kuczak),
 • terapia ręki (mgr Małgorzata Dziemidowicz),
 • fizjoterapia (osoba prowadząca:  mgr Anna Wagner-Skiba),
 • muzykoterapia (osoba prowadząca mgr Adriana Osiewicz),
 • zajęcia Metodą M. Montessori (osoba prowadząca: mgr Sylwia Szwarczyńska).