Opłaty za przedszkole należy dokonywać na konto przedszkola:

NUMER KONTA: 25 1020 5402 0000 0602 0246 0012

W tytule przelewu należy podać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA oraz GRUPĘ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA.

Wpłat powinny być zgodne z kwotą zawartą na kwitku, który otrzymujecie Państwo na początku miesiąca i dokonane do 15 każdego miesiąca

Dzienna stawka żywieniowa  od 01.11.2022 wynosi 10,00 zł