UWAGA  RODZICE!!!

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostanie uruchomiona 07 marca 2022 r.

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 108.2022 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2022 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVI. 538.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. zmienionej uchwałą nr V.122.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Rady Miasta Zielona Góra (uchwały w załącznikach).

Przed uruchomieniem naboru opublikowany zostanie informator dla rodziców oraz oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych biorących udział w rekrutacji. Natomiast w momencie uruchomienia naboru znajdą Państwo tu również wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Tutaj   znajdziecie Państwo informacje nt. zielonogórskich przedszkoli

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie mogli Państwo poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W momencie uruchomienia rekrutacji system pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji. Wszelkie informacje dotyczące naboru na nowy rok szkolny są dostępne  TUTAJ

DRUKI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informator dla rodziców

deklaracja_o _kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_druk

zarządz. PM _ sprawie terminów postępowania rekrutucyjnego i uzupełniającego do MP ….. _ 2022-2023

 harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2022_2023

wniosek_przedszkole

Oświadczenie_wielodzietności rodziny

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie o obowiazkowych szczepieniach ochronnych

Oświadczenie dziecko posiadajace rodzeństwo

MP 17 obowiązek informacyjny nabór przedszkole 2022(1)