UWAGA  RODZICE!!!

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostanie uruchomiona 08 kwietnia  2024 r.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostanie uruchomiona  08 kwietnia 2024 r. Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 91.2024 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2024 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVI. 570.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. zmienionej uchwałą nr V.122.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Rady Miasta Zielona Góra.

Przed uruchomieniem naboru opublikowany zostanie informator dla rodziców oraz oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych biorących udział w rekrutacji. Natomiast w momencie uruchomienia naboru znajdą Państwo tu również wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie mogli Państwo poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W momencie uruchomienia rekrutacji system pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie mogli Państwo poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych TUTAJ   . W momencie uruchomienia rekrutacji system pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji. Wszelkie informacje dotyczące naboru na nowy rok szkolny są dostępne  TUTAJ

DRUKI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie terminów rekrutacji do przedszkoli

Harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_24_25

deklaracja_o _kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_druk(1)

WNIOSEK 2024

klauzula_przedszkole- RODO

Oświadczenie dziecko posiadające rodzeństwo

Informator dla rodziców

Oświadczenie_wielodzietność rodziny