Miejskie Przedszkole Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Chatka Puchatka” jest placówka integracyjną. Funkcjonuje osiem grup wiekowych. Do placówki przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. We wszystkich grupach wiekowych realizowany jest program włączający dzieci z niepełnosprawnością w proces edukacji. Placówka usytuowana jest w centrum miasta, posiada duży teren na którym każdego dnia bawią się dzieci. W przedszkolu funkcjonuje 8 grup przedszkolnych. Dzieci zapisywane są do grup zbliżonych wiekowo, jednak w wyniku naboru mogą powstać grupy dzieci łączące 3,4,5,6 latki. W przedszkolu zatrudnione są cztery nauczycielki wspomagające, psycholog, logopeda, neurologopeda, pedagog-terapeuta, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuta oraz pedagog specjalny. i pielęgniarka. W placówce funkcjonujegrupa, w której zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metody Marii Montessori. Przedszkolaki uczą się języka angielskiego, rosyjskiego i języka niemieckiego, w czym wspiera je wolontariusz z Niemiec.

Od 19 lat jesteśmy organizatorem Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych. Posiadamy certyfikaty wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Przedszkole w ruchu” oraz certyfikat „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”. Uzyskaliśmy również certyfikat „Kubusiowi przyjaciele natury”. Bierzemy udział w różnych akcjach (Kasztanobranie, Góra Grosza, zbiórka nakrętek, baterii, pluszaków i książek dla dzieci ze szpitala) oraz projektach: Przedszkole promujące zdrowie, Dzieciństwo bez próchnicy, Mamo tato wolę wodę, akademia wyobraźni, Święto drzewa, Czyste powietrze wokół nas, Listy do ziemi, Przedszkole talentów. Od 2019 r. posiadamy certyfikat Lubuskiego Kuratora Oświaty „Przedszkole promujące zdrowie”.

W przedszkolu realizowana jest Program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”-autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

RYS HISTORYCZNY PRZEDSZKOLE W LATACH 1955-2020

Każdy rozpozna bez trudu zastalowskie przedszkole. W okalającym je ogrodzie, obok huśtawek i zjeżdżalni stoi miniaturowy wagon, symbolizujący charakter produkcji zakładu. Zastal obejmuje opieką przedszkolną ponad 130 dzieci swoich pracowników, jednak miejsc w stosunku do potrzeb jest ciągle za mało. Wszak Zielona Góra to miasto młodych ludzi. Przedszkole utworzone  w 1947 r, mieściło się początkowo w ciasnym, ponurym budynku przy ul. Świetojańskiej, obok Gazowni Miejskiej, a pierwszym kierownikiem przedszkola została Zofia Szypura. W 1955 roku został oddany do użytku jednopiętrowy gmach nowego przedszkola, który zakład wybudował kosztem 1mln 281tys złotych. Dzieci przeniosły się do wygodnych, jasnych sal, a  wyposażenie i większość urządzeń do gier i zabaw sporządzili sami zastalowcy w ramach produkcji ubocznej.Staraniem załogi powstał ogród czyli zielona oprawa przedszkola, zdrowe i ładne miejsce zabawy i wypoczynku przedszkolaków.Dyrekcja przedszkola starannie dobiera wychowawczynie przedszkola, wykwalifikowane i rozmiłowane w swojej odpowiedzialnej pracy z dziećmi. Nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje wybierany Komitet Rodzicielski. Lata płyną, życie toczy się dalej, przedszkolaki rosną, odchodzą do szkoły, przychodzą nowe dzieci, a wraz z nimi nowa dyrekcja – pani Janina Najdychor, która swoje rządy obejmuje w maju 1960 roku. W przedszkolu funkcjonują cztery grupy: maluchy, młodsze średniaki, starsze średniaki i starszaki. Dzieci uczą się, bawią, wyjeżdżają na wycieczki i miło spędzają czas. W kronice przedszkolnej czytamy “Mijały dni, tygodnie, miesiące, budynek przy Warskiego stał niczym twierdza na wzniesieniu, nie zmienił się, choć w jego wnętrzu zdobyło wiedzę wielu przedszkolaków”. 30 czerwca 1962 roku kierowniczka oddała prym władzy swojej następczyni Janinie Garsznyk, W latach 1967/68 wspólnie z rodzicami dyrekcja przedszkola zasadziła ponad 3000 krzewów, zakład dla każdej z grup ufundował po jednym domku, na placu zabaw pojawiły się nowe piaskownice, przedszkole nabrało koloru. W 1974 roku dyrektorem przedszkola została pani Roślewska, która sprawowała rządy krótko, ok. jednego roku. W latach 1975/76 zbyt duża liczba nieprzyjętych dzieci pracowników zastalu powoduje, ze Dyrekcja w porozumieniu z władzami oświatowymi otwiera dwa nowe oddziały. Nowym dyrektorem przedszkola zostaje p. Łucja Kibała. Ważnym wydarzeniem w życiu przedszkola było przekazanie w październiku 1976 roku przedszkola zaodrzańskich Zakładów Przemysłu Metalowego Zastal władzom oświatowym Urzędu Miejskiego, a w październiku 1977 roku pomiędzy przedszkolem a przedsiębiorstwem budowlanym Nadodrze zawarto umowę w ramach pomocy finansowej, rzeczowej i remontowej.  Społecznym zastępca na rok szkolny 1977/78 zostaje pani Władysława Miczyńska W 1990 roku żegnamy ze smutkiem panią dyrektor Łucję Kibałę, która odchodzi na zasłużoną emeryturę, a w swoich progach witamy nową panią dyrektor Zofię Kozańską, które rządzi niepodzielnie przez 12 lat. W styczniu 2002r. dotychczasowa dyrektorka odchodzi na zasłużoną emeryturę, a od tego czasu  do września 2002 roku osobą pełniąca obowiązki dyrektora zostaje  dotychczasowy zastępca dyrektora – p. Ewa Kuczak, która po dzień dzisiejszy  sprawuje funkcję dyrektora. Podczas swoich kadencji wprowadziła wiele pozytywnych zmian oraz przeprowadziła gruntowne remonty placówki, które nie byłyby możliwe bez pomocy finansowej Urzędu Miasta oraz środków pochodzących z projektów finansowanych przez Unię Europejską I tak np. dotychczasową pralnię przebudowała na długo wyczekiwany pokój nauczycielski, stworzyła wiele miejsc służących pomocy dzieciom z różnorodnymi problemami. W przedszkolu powstał gabinet logopedy, psychologa, pedagoga, gabinet SI, Sala Doświadczania świata…. Z każdym rokiem przedszkole zmienia się i pięknieje.