Dyrektor przedszkola

mgr Ewa Kuczak

 

Grupa  1  SÓWKI

mgr Adriana Osiewicz – nauczyciel muzykoterapii, terapeuta treningu ręki I, II stopnia, nauczyciel metody M. Montessori

mgr Natalia Sobalska – nauczyciel języka angielskiego, terapeuta rewalidacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Grupa 2  PSZCZÓŁKI

mgr Anna Szulc –  logopeda, surdologopeda, nauczyciel języka migowego, terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych (TUS),

mgr Klaudia Szwal –  terapeuta pedagogiczny

 

Grupa 3 SŁONECZNIKI – integracyjna

mgr Izabela Krycka –  nauczyciel metody M.Montessori, terapeuta Sali Doświadczania Świata (koncepcja Snoezelen), pedagog specjalny, terapeuta treningu ręki

mgr Małgorzata Dziemidowicz -nauczyciel metody M. Montessori, terapeuta treningu ręki I, II stopnia

 

Grupa 4  JEŻYKI – integracyjna

mgr Alicja Nowak – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

lic. Paulina Łosyk

 

Grupa 5 TYGRYSKI – integracyjna

mgr Katarzyna Drewniok – nauczyciel języka niemieckiego, terapeuta pedagogiczny dzieci zdolnych, terapeuta treningu ręki I, II stopnia

mgr Izabela Susek – terapeuta integracji sensorycznej (SI),

mgr Ewa Parzysz- nauczyciel współorganizujący kształcenie, surdopedagog nauczyciel języka migowego, pedagog specjalny, terapeuta treningu reki I, II stopnia

 

 

Grupa 6 KANGURKI – integracyjna

mgr Gabriela Jesiołowska – nauczyciel metody M.Montessori i planu Daltońskiego, terapeuta rewalidacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjncyh, terapeuta integracji sensorycznej (SI).

mgr Anna Wójcik

mgr Joanna Jędrysek-Kuczak – nauczyciel współorganizujący kształcenie, terapeuta i diagnosta metody Tomatisa III stopnia, terapeuta treningu ręki I,II stopnia, pedagog specjalny

 

Grupa 7 ISKIERKI- integracyjna

 mgr Alicja Meyer – terapeuta pedagogiczny i pedagogiki zdolności, nauczyciel metody M. Montessori

mgr Aneta Michalak – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

lic. Emilia Świercz – nauczyciel współorganizujący kształcenie

 

 

 

 

Specjaliści i terapeuci :

mgr Tatiana Sawicka  – logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny

mgr Anna Szulc  – logopeda, surdologopeda, nauczyciel języka migowego, terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

mgr Regina Barancewicz – psycholog, logopeda, neurologopeda

mgr Izabela Krycka   pedagog specjalny, terapeuta Sali Doświadczania Świata z elementami integracji sensorycznej (koncepcja Snoezelen)

mgr Joanna Jędrysek-Kuczak – pedagog specjalny, terapeuta i diagnosta metody Tomatisa I, II, III stopnia, terapeuta treningu reki I, I stopnia.

mgr Oliwia Sawicka – logopeda, terapeuta pedagogiczny

mgr Ewa Parzysz – surdopedagog, nauczyciel języka migowego, pedagog specjalny, terapeuta treningu reki I, II stopnia

mgr Anna Wagner-Skiba – fizjoterapeuta

 

Religia

mgr Teresa Kotowicz

 

Pielęgniarka: mgr Barbara Swędrowska

 

 

Administracja i obsługa

Aneta Serbinowska specjalista d.s. żywienia

Marek Wytyk – specjalista BHP

Wioletta Rabiej

Agnieszka Wasilewska

Joanna Karasińska

Karolina Drapikowska

Joanna Nagieło

Ewelina Rzepka

Grażyna Morkowska

Monika Piwońska – kucharka

Teresa Fesz

Beata Kulewicz

Małgorzata Bartoch

Katarzyna Bobrowska

Halina Błaszczak

Mariusz Kluj

Mirosław Pietryszyn