Dyrektor przedszkola

mgr Ewa Kuczak

 

Grupa  1  SÓWKI

mgr Adriana Osiewicz – nauczycielka nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, nauczycielka muzykoterapii, terapeutka treningu ręki I, II stopnia, nauczycielka metody M. Montessori

mgr Natalia Sobalska – nauczycielka nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, nauczycielka  języka angielskiego, terapeutka rewalidacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Trenerka Umiejętności Społecznych (TUS)

 

Grupa 2  PSZCZÓŁKI

mgr Anna Szulc –  nauczycielka wychowania przedszkolnego, logopeda, surdologopeda, nauczycielka języka migowego, Trenerka Umiejętności Społecznych (TUS),

mgr Klaudia Szwal –  nauczycielka wychowania przedszkolnego terapeutka pedagogiczna

 

Grupa 3 SŁONECZNIKI – integracyjna

mgr Izabela Krycka –  nauczycielka wychowania przedszkolnego,  nauczycielka metody M.Montessori, terapeutka Sali Doświadczania Świata (wg koncepcji Snoezelen), pedagog specjalny, terapeutka treningu ręki

mgr Małgorzata Dziemidowicz -nauczycielka wychowania przedszkolnego, nauczycielka metody M. Montessori, terapeutka treningu ręki I, II stopnia

mgr Anna Kaczyńska- nauczycielka współorganizujący kształcenie, Trenerka Umiejętności Społecznych

 

Grupa 4  JEŻYKI – integracyjna

mgr Alicja Nowak – nauczycielka wychowania przedszkolnego, nauczycielka gimnastyki korekcyjnej

lic. Paulina Łosyk – nauczycielka wychowania przedszkolnego

 

Grupa 5 TYGRYSKI – integracyjna

mgr Katarzyna Drewniok – nauczycielka wychowania przedszkolnego, nauczycielka języka niemieckiego, terapeutka pedagogiczna dzieci zdolnych, terapeutka treningu ręki I, II stopnia

mgr Izabela Susek – nauczycielka wychowania przedszkolnego, terapeutka integracji sensorycznej (SI),

mgr Ewa Parzysz- nauczycielka współorganizująca kształcenie, surdopedagog, nauczycielka języka migowego, pedagog specjalny, terapeutka treningu ręki I, II stopnia

 

 

Grupa 6 KANGURKI – integracyjna

mgr Gabriela Jesiołowska – nauczycielka wychowania przedszkolnego, nauczycielka metody M.Montessori i planu Daltońskiego, terapeutka rewalidacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, terapeutka integracji sensorycznej (SI).

mgr Anna Wójcik – nauczycielka wychowania przedszkolnego

mgr Joanna Jędrysek-Kuczak – nauczycielka współorganizująca kształcenie, terapeutka i diagnostka metody Tomatisa III stopnia, terapeutka treningu ręki I,II stopnia, pedagog specjalny

 

Grupa 7 ISKIERKI- integracyjna

 mgr Alicja Meyer – nauczycielka wychowania przedszkolnego,  terapeutka pedagogiczna i pedagogiki zdolności, nauczycielka metody M. Montessori

mgr Aneta Michalak – nauczycielka wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, terapeutka pedagogiczna

lic. Emilia Świercz – nauczycielka współorganizująca kształcenie, pedagog specjalny

 

 

 

 

Specjaliści i terapeuci :

mgr Tatiana Sawicka  – nauczycielka nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny

mgr Anna Szulc  – logopeda, surdologopeda, nauczycielka języka migowego, Trenerka  Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

mgr Regina Barancewicz – psycholog, logopeda, neurologopeda

mgr Izabela Krycka   pedagog specjalny, terapeutka Sali Doświadczania Świata z elementami integracji sensorycznej (wg koncepcji Snoezelen)

mgr Joanna Jędrysek-Kuczak – pedagog specjalny, terapeutka i diagnostka metody Tomatisa I, II, III stopnia, terapeutka treningu reki I, I stopnia.

mgr Oliwia Sawicka – logopeda, terapeutka pedagogiczna

mgr Ewa Parzysz – surdopedagog, nauczycielka języka migowego, pedagog specjalny, terapeutka treningu reki I, II stopnia

mgr Anna Wagner-Skiba – fizjoterapeutka

 

Religia

mgr Teresa Kotowicz

 

Pielęgniarka: mgr Barbara Swędrowska

 

 

Administracja i obsługa

Aneta Serbinowska specjalista d.s. żywienia

Marek Wytyk – specjalista BHP

Wioletta Rabiej

Agnieszka Wasilewska

Joanna Karasińska

Karolina Drapikowska

Joanna Nagieło

Ewelina Rzepka

Grażyna Morkowska

Monika Piwońska – kucharka

Beata Kulewicz

Małgorzata Bartoch

Katarzyna Bobrowska

Halina Błaszczak

Mariusz Kluj

Mirosław Pietryszyn