GODZINY DOSTĘPNOŚCI:
Pani Adriana Osiewicz: poniedziałek 06.05.2024, godz. 11:30-12:30
Pani Natalia Sobalska: poniedziałek 06.05.2024, godz. 10:30-11:30
  • W dniach 08-09.05.2024 roku (środa, czwartek) nasze przedszkole organizuje Przegląd Teatrzyków Dziecięcych w Lubuskim Teatrze.
  • Dzieci będą oglądać przedstawienia w wykonaniu Małych Aktorów z zielonogórskich przedszkoli oraz przedstawienia w wykonaniu Aktorów z Lubuskiego Teatru.
  • W tych dniach wszystkie grupy wychodzą do teatru na godz. 9.00.
  • Prosimy o przyprowadzenie dzieci do godz. 8.00, przedszkolaki śniadanie zjedzą  o godz. 8.15.
  • Koszt profesjonalnych przedstawień zostanie pokryty z funduszy grupowych.
  • Prosimy o uzupełnienie wpłat grupowych.
TEMAT TYGODNIA: ZABAWA W TEATR
Treści programowe:
− oglądanie przedstawień teatralnych w wykonaniu Małych Aktorów oraz profesjonalnych przedstawień w Lubuskim Teatrze;
− uczestniczenie w zabawach naśladowczych –naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
− przygotowanie kącika teatralnego;
− swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci.

Nowy numer subkonta Rady Rodziców – Grupa Sowkito:

73 1090 1535 0000 0001 5183 2427 


NUMER KONTA: 25 1020 5402 0000 0602 0246 0012

W tytule przelewu należy podać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA oraz GRUPĘ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA.

Wpłat powinny być zgodne z kwotą zawartą na kwitku, który otrzymujecie Państwo na początku miesiąca i dokonane do 15 każdego miesiąca

Dzienna stawka żywieniowa  od 01.11.2022 wynosi 10,00 zł.