Godziny dostępności:

Adriana Osiewicz:
-

Natalia Sobalska

czwartek 22.02.2024 r. godz. 8:00-9:00

INFORMACJE:
Od wtorku 06.02.2024r. można odbierać zdjęcia  z balu karnawałowego. 
Koszt zdjęć: 56zł za komplet. Opłatę uiszczamy u nauczycielek grupy. Prosimy o odliczoną kwotę.
Zdjęcia należy odebrać do środy 14.02.2024 roku.
 

Treści programowe:

Dziecko: 

  • uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych i muzycznych,
  • rozumie bardzo proste polecenia w języku angielskim i reaguje na nie,
  • śpiewa angielskie piosenki w grupie
  • osłuchuje się z językiem angielskim,
  • próbuje samodzielnie wymawiać proste słowa w języku angielskim,
  • rozwija umiejętności manualne.

Tekst piosenki:

 

Stomp like elephants.

Let’s go to the zoo. And stomp like the elephants do.

Let’s go to the zoo. And stomp like the elephants do.

 

Jump like kangaroos.

Let’s go to the zoo.

And jump like the kangaroos do.

Let’s go to the zoo. And jump like the kangaroos do.

 

Swing like monkeys.

Let’s go to the zoo. And swing like the monkeys do.

Let’s go to the zoo. And swing like the monkeys do.

 

Waddle like penguins.

Let’s go to the zoo. And waddle like the penguins do.

Let’s go to the zoo. And waddle like the penguins do.

 

Slither like snakes.

Let’s go to the zoo. And slither like the snakes do.

Let’s go to the zoo. And slither like the snakes do.

 

Swim like polar bears.

Let’s go to the zoo. And swim like the polar bears do.

Let’s go to the zoo. And swim like the polar bears do.

 

Let’s go to the zoo. And dance like the animals do.

Let’s go to the zoo. And dance like the animals do.

 

Tłumaczenie:

Stąpajmy jak słonie. Chodźmy do zoo. I tupmy jak słonie. Chodźmy do zoo. I tupmy jak słonie. Skaczmy jak kangury. Chodźmy do zoo. I skaczmy jak kangury. Chodźmy do zoo. I skaczmy jak kangury. Huśtajmy się jak małpy. Chodźmy do zoo. I huśtajmy się jak małpy. Chodźmy do zoo. I huśtajmy się jak małpy. Kołyszmy się jak pingwiny. Chodźmy do zoo. I kołyszmy się jak pingwiny. Chodźmy do zoo. I kołyszmy się jak pingwiny. Pełzajmy jak węże. Chodźmy do zoo. I pełzajmy jak węże. Chodźmy do zoo. I pełzajmy jak węże. Pływajmy jak niedźwiedzie polarne. Chodźmy do zoo. I pływajmy jak niedźwiedzie polarne. Chodźmy do zoo. I pływajmy jak niedźwiedzie polarne. Chodźmy do zoo. I tańczmy jak zwierzęta. Chodźmy do zoo. I tańczmy jak zwierzęta.

E-mail grupowy: mp17sowki@gmail.com

Subkonto Rady Rodziców grupy Sówek: 73 1090 1535 0000 0001 5183 2427

 
 

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością przedstawiam wyniki najnowszego badania o ojcostwie – Raportu STATO’22 wraz z eksperckimi rekomendacjami dla organizacji i instytucji wspierających dzieci i rodzinę.  

W bezpłatnym raporcie znajdą Państwo m.in. informacje o tym:    

  • jak rozumieją dziś swoją rodzicielską rolę ojcowie,  
  • z czego najbardziej zadowoleni są mężczyźni w swoim byciu tatą, 
  • w jaki sposób organizacje i instytucje mające wpływ na ojców mogą efektywniej pomagać swoim beneficjentom. 

  

Link do bezpłatnego pobrania raportu:  https://tato.net/stato22 

 

To kolejny owoc pracy Think Tanku Tato.Net. Projekt jest realizowany przez ekspertów Tato.Net w ramach zadania „Wzmacniamy rodziny, wzmacniając ojców”, dofinansowanego ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej. 

Życzę zdrowia i satysfakcji z pracy na rzecz rodzin  
w nadchodzącym Nowym Roku!

dr Dariusz Cupiał 
Inicjator Tato.Net 

FUNDACJA CYRYLA I METODEGO KRS: 0000208956, NIP: 5222499652, REGON: 013121848  
FUNDATORZY: Bp W. Miziołek, O. C. Napiórkowski, Dr. Dariusz Cupiał  
MIĘDZYNARODOWA RADA TATO.NET: Lord David Alton (Wielka Brytania), Dr Ken Canfield (USA), Prof. Kazimierz Korab (PL), Dr Stanisław Sławiński (PL), O. prof. Vasile Mihoc (Rumunia), Jürgen Liminski (Niemcy ; Biuro Tato.Net: 20-806 Lublin, ul. Lubartowska 75A, tel. 81 527 99 13 

 


NUMER KONTA: 25 1020 5402 0000 0602 0246 0012

W tytule przelewu należy podać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA oraz GRUPĘ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA.

Wpłat powinny być zgodne z kwotą zawartą na kwitku, który otrzymujecie Państwo na początku miesiąca i dokonane do 15 każdego miesiąca

Dzienna stawka żywieniowa  od 01.11.2022 wynosi 10,00 zł.