ekoludek

WITAMY NA STRONIE  GRUPY EKOLUDKI 

 

NAUCZYCIELKI :

mgr Dorota Ilczuk

mgr Adriana Osiewicz

ASYSTENTKA :

Agnieszka Wasilewska

*************************************************************************************

WYCIECZKA GRUPOWA -INFORMACJE:
 • Dnia 10.05.2022 roku (wtorek) grupa Ekoludków i Słoneczników wyjeżdża na wycieczkę do Wioski Indiańskiej Wokini w Przemkowie;
 • Koszt wycieczki (73zł od osoby, w tym zostanie wykupione dodatkowe ubezpieczenie NW) zostanie pokryty z funduszy grupowych;
 • Do piątku 06.05.2022r. należy dostarczyć do nauczycielek grupy zgodę na wyjazd Państwa dziecka na wycieczkę (formularz do odbioru u nauczycielek ); 
 • W dniu wycieczki prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci do przedszkola do godz. 8.00 (przedszkolaki zjedzą wcześniej śniadanie);
 • planowany wyjazd godz. 9.00. Przewidywany powrót- godz. 15.30. Odbiór dzieci w przedszkolu;
 • Na wycieczkę dzieci mogą zabrać plecaki z własnymi przekąskami (bez czekolady) i wodą;
 • Na miejscu dzieci otrzymają kiełbaski z ogniska  z pieczywem, banany;
 • Jeżeli Państwa dzieci mają chorobę lokomocyjną prosimy zgłosić wcześniej ten fakt nauczycielkom grupy.
INFORMACJE- INNE:
 • Dnia 11.05.2022 roku nasza grupa bierze udział w Przeglądzie Tanecznym „Słoneczne Rytmy”. Konkurs odbędzie się na auli Uniwersytetu Zielonogórskiego na ul. Podgórnej. Prosimy o odpowiednie stroje:
 • CHŁOPCY: strój galowy tzn. biała koszula z krótkim rękawem i ciemne spodnie (czarne lub granatowe; nie dresowe);
 • DZIEWCZYNKI: białe rajstopy cienkie bez wzorków (biała bielizna), buty pantofelki, spódnice i bluzki dziewczynki otrzymają z przedszkola;
 • Zaczynając od miesiąca maja 2022 roku starszaki mogą przynosić do przedszkola bidony na wodę. Prosimy o podpisanie pojemników. Dzieci codziennie zabierają bidony do domów.
 • Uroczyste zakończenie przedszkola planowane jest na dzień 14.06.2022 r. Szczegóły dotyczące uroczystości zostaną podane w późniejszym terminie.
Szanowni Państwo,
W imieniu Pana Jacka Zatorskiego  – Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze przekazujemy Państwu materiały informacyjne związane z kampanią Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz 500 Plus.
Pragniemy dotrzeć do wszystkich rodziców i opiekunów, którzy potrzebują informacji na temat składania wniosków o RKO i 500+.
Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, dlatego w szczególności chcemy pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Pracownicy Oddziału ZUS w Zielonej Górze we wszystkich swoich placówkach oraz w wybranych placówkach m.in. Poczty Polskiej, KRUS, OPS będą pomagać zainteresowanym osobom zakładać profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz wypełniać wnioski o świadczenia. Profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS jest bardzo ważny, ponieważ to poprzez niego odbywa się wszelka korespondencja związana ze statusami wniosków. W przypadku, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 + bądź RKO, rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Kazoń – naczelnik

Dokumenty informacyjne do pobrania:

Ulotka RKO dziecko na wychowanie

Ulotka 500+ rodzic

RKO i 500+

Ulotka RKO dla rodziców

Ulotka 500+ opiekun

**************************************************************************************

 

**************************************************************************************

Zgodnie z obowiązującymi zasadami przyprowadzania, odbierania  i zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu przypominamy, że należy to zrobić najpóźniej w dniu  nieobecności dziecka do godziny 8:00 na e – maila grupowego mp17ekoludki@gmail.com

**************************************************************************************

W przedszkolu w bieżącym roku szkolnym realizowany jest projekt POTRAFIĘ WSZYSTKO, w ramach którego nasza grupa będzie uczestniczyła w zajęciach:

 • Kółko informatyczne „Mały przedszkolak koduje i programuje”(poniedziałek, środa, czwartek);
 • Kółko badawcze „Mały badacz- wielki naukowiec”(poniedziałek, czwartek, piątek);
 • Kółko kompetencji językowych „Mówimy po angielsku”(poniedziałek, czwartek);
 • Kółko taneczne „Roztańczona Chatka Puchatka”(wtorek)

**************************************************************************************

Grafik zajęć dodatkowych:

 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej: poniedziałek 14.00-15.00;
 • religia: wtorek 12.00-13.00; 

**************************************************************************************

        W sali u Ekoludków zamieszkał krasnal Hałabała. A żeby mu nie było smutno, dołączyła do niego krasnalka Hałabałka 🙂

 

 

 

 

**************************************************************************************

 

NUMER SUBKONTA GRUPY EKOLUDKI

20 1240 6843 1111 0010 6981 1378

Wpłaty dokonujemy do 15-go każdego miesiąca

 

**************************************************************************************

W miesiącu maju prosimy o przyniesienie ręczników papierowych (2 rolki ).

               

 

 

              

**************************************************************************************

Muzyka jest wszędzie.

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • słuchanie i śpiewanie piosenek zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek
 • gra na instrumentach perkusyjnych
 • wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry)
 • wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów
 • wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania…) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek
 • poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • Rozwijanie twórczości muzycznej
 • nucenie piosenek na własną melodię
 • śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie
 • śpiewanie na podany temat, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np.: ze smutkiem, złością, radością
 • śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego, tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką, literaturą
 • Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych
 • ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni
 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek − zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków
 • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężyć negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
 • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny − rozpoznawanie instrumentów muzycznych – perkusyjnych i innych, np.: gitary, pianina, po wydawanych przez nie dźwiękach
 • aktywne słuchanie rozmówcy
 • układanie rymów do podanych słów − wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem − nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom – sytuacjom, z jakimi się spotykają
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach • łączenie prostych czynności z ich skutkami
 • zauważanie rytmów, np.  w powtarzających się dźwiękach; kontynuowanie ich
 • przedstawianie wysłuchanego rytmu za pomocą układu klocków, pasków papieru itd. − przedstawianie układu rytmicznego wyrażonego ruchem za pomocą układu klocków, tworzywa przyrodniczego − dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia  i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy − nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
 • kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika − liczenie palców, przedmiotów itp.
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego − liczenie od dowolnego miejsca, wspak,
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych − porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, np. poprzez łączenie w pary ich elementów, nakładanie ich na siebie − rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych przekraczających możliwości dzieci w wieku przedszkolnym
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku,  z elementami toczenia,  z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych
 • przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw
 • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości  i obawy.

  Wiersz                                 

„Osiem nutek”

Do, re, mi, fa,

sol, la, si, do –

podśpiewują,

polem idą.

Osiem nut,

osiem sióstr,

rozśpiewanych

w cieniu brzóz.

Do, re, mi, fa,

sol, la, si, do –

podskakują,

łąką idą.

Ośmiu braci,

osiem tonów

idzie łąką

w dal zieloną.

Osiem tonów,

osiem dźwięk

wszystkie razem są piosenką

 Piosenka

Czarodziejski koncert (sł. i muz. K. Gowik).

 1. Instrumenty już czekają, zaraz będą razem grały,

wyczarują piękne nutki i zabiorą wszystkie smutki.

Pan dyrygent już gotowy, chce, by wszystkie go słuchały,

a nastroje są gorące, zaraz będzie piękny koncert.

Ref.: Patrzą instrumenty na dyrygenta swego,

bez batuty w jego ręce wszystko będzie do niczego…

2.Smyczki głaszczą struny skrzypiec, ocierają się jak kotki,

wiolonczela i altówki dają dźwięk jak lizak słodki.

Z boku harfa i gitara ze strunami do szarpania.

Wszyscy chcą tu być najlepsi, wszyscy chcą mieć szóstkę z grania!

Ref.: Patrzą instrumenty…

3. Z tyłu siedzą srebrne flety; gdy w nie dmuchać, pięknie grają.

Za fletami złote trąbki trąbią, ile siły mają.

Saksofony i klarnety tak dmuchają, że o rety!

Razem z nimi buczy tuba, bardzo duża, bardzo gruba.

Ref.: Patrzą instrumenty…

 1. A pośrodku wielki, czarny – to fortepian z klawiszami,

kiedy palce w nie uderzą, płyną dźwięki ponad nami.

Całkiem z tyłu wielkie bębny dudnią tak, że drży powietrze.

Jaki wielki, cudny koncert, grajcie jeszcze, grajcie jeszcze!

Ref.: Do niczego!!! (okrzyk)

 

 
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast