DZIECI 3,4-LETNIE

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze dostosowane do potrzeb dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy indywidualne z dziećmi,  tworzenie sytuacji do wymiany informacji. Praca indywidualna oraz w małych grupach.
8:00 – 8:30 Przygotowanie do posiłku – czynności higieniczno – samoobsługowe,. wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych. Zabawy ruchowe.
8:30 – 9:00 I śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków (zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy), prawidłowe  posługiwanie się sztućcami. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po śniadaniu, mycie zębów (zgodnie z możliwościami dzieci).
9:00 – 11:15 Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne Czynności samoobsługowe w szatni – samodzielne ubieranie się i rozbieranie (w miarę możliwości dziecka). Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki,  zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach).
11:15-11:30 Przygotowanie do posiłku – czynności higieniczno – samoobsługowe, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
11:30-11:45 II śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków (zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy), prawidłowe  posługiwanie się sztućcami. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
11:45–13:15 Odpoczynek /bajkoterapia/ muzykoterapia/ relaksacja/, praca indywidualna, zabawy swobodne.
13:15–13:30 Przygotowanie do posiłku – czynności higieniczno – samoobsługowe, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
13:30–14:00 Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków (zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy), prawidłowe  posługiwanie się sztućcami. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
14:00–15:00 Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna.  Zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka  (zabawy dydaktyczne, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, ruchową, słuchową).
15:00–15:20 Podwieczorek – przygotowanie do posiłku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
15.20-16.30 Zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw, słuchanie utworów literatury dziecięcej, rozchodzenie się dzieci.

DZIECI 5,6-LETNIE

6.30 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy indywidualne z dziećmi,  tworzenie sytuacji do wymiany informacji. Praca indywidualna oraz w małych grupach.
8:00 – 8:20 Ćwiczenia poranne
8:20 – 8:30 Przygotowanie do posiłku – czynności higieniczno – samoobsługowe,. wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
8:30 – 9:00 I śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków (zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy), prawidłowe  posługiwanie się sztućcami. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po śniadaniu, mycie zębów.
9:00 – 10:00 Zintegrowana działalność edukacyjna wynikająca z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i przyjętego programu wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.
10:00–11:15 Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach)Samodzielne zakładanie i zdejmowanie odzieży wierzchniej).
11:15–11:30 Przygotowanie do posiłku – czynności higieniczno – samoobsługowe,. wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych. Samodzielne nakrywanie do stołu.
11:30–11:45 II śniadanie przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków (zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy), prawidłowe  posługiwanie się sztućcami. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, sprzątanie po posiłku.
11:45–13:15 Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności – zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, praca indywidualna, zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne.
13:15-13:30 Przygotowanie do posiłku – czynności higieniczno – samoobsługowe,. wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
13:30–14:00 Obiad- przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków (zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy), prawidłowe  posługiwanie się sztućcami. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, sprzątanie po posiłku.
14:00–15:00 Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna,
15:00–15:10 Czynności higieniczno-samoobsługowe. Podwieczorek
15:50-16:30 Zabawy dowolne według zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast