Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice
W dniu 26.10.2021 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym 2021/2022 spotkanie rodziców z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na którym byli obecni: dyrektor Ewa Kuczak oraz terapeuci i nauczyciele wspomagający. Pani Dyrektor na samym początku przywitała rodziców a także przedstawiła kwestie organizacyjne spotkań. Zaproponowała utworzenie Klubu Rodzica, omówiła cele i charakter spotkań. Nazwa spotkała się z aprobatą wszystkich obecnych na spotkaniu rodziców.
Podczas spotkania rodzice mieli okazję nawiązać nowe kontakty, wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o codziennych sprawach dotyczących kwestii opiekuńczo – wychowawczych. Mieli także możliwość uzyskania wsparcia i przeprowadzenia rozmów ze specjalistami. Spotkanie było doskonałym sposobem na zintegrowanie rodziców a także ich dzieci, ponieważ w trakcie trwania rozmów nauczyciele wspomagający wraz z dziećmi przygotowywali dla wszystkich obecnych przepyszne gofry, które wszystkim bardzo smakowały.
Rodzice otrzymali opracowane przez terapeutów i nauczycieli ankiety, które zawierały pytania dotyczące kwestii organizacyjnych i tematyki przyszłych spotkań. Odpowiedzi uzyskane od rodziców, pozwolą nauczycielom efektywnie przygotować zakres tematów i odpowiednio organizować przyszłe warsztaty w Klubie Rodzica.

Przewodniczącą Klubu Rodzica z ramienia terapeutów psycholog Dominika Grzegorowska.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za obecność!