Dyrekcja i grono pedagogiczne naszego przedszkola serdecznie  dziękują Rodzicom i nauczycielkom  za przepiękny  występ w Lubuskim Teatrze, za  wysiłek włożony w przygotowanie się do niego,  za piękne stroje oraz akcesoria.

DZIĘKUJEMY RODZICOM I NAUCZYCIELKOM ZA UDZIAŁ W XIII PRZEGLĄDZIE SPEKTAKLI TEATRALNYCH RODZICÓW W LUBUSKIM TEATRZE