Witamy na stronie naszej grupy

mgr Izabela Róża Susek - wychowawca
mgr Natalia Sobalska- wychowawca

Ewelina Rzepka-pomoc nauczyciela
Katarzyna Kostrzewa - pomoc nauczyciela

W przedszkolu w bieżącym roku szkolnym realizowany jest projekt POTRAFIĘ WSZYSTKO, w ramach którego nasza grupa będzie uczestniczyła w zajęciach:

  • Kółko informatyczne „Mały przedszkolak koduje i programuje”;
  • Kółko badawcze „Mały badacz- wielki naukowiec”;
  • Kółko kompetencji językowych „Mówimy po angielsku”;
  • Kółko taneczne „Roztańczona Chatka Puchatka”.


Zachęcamy do wzięcia udziału
w konkursach:


TABLICA

OGŁOSZEŃ

Szanowni Państwo, Informujemy, że wprowadzanie danych do SEPIS – systemu ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, odbywa się na podstawie przepisu prawa, czyli artykułu 32a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Tym samym dane są udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO, (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, czyli na przedszkolu). Informujemy również, że w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną z dniem 07.12.21 r. do odwołania zawieszone zostają wszystkie uroczystości i spotkania stacjonarne zaplanowane na terenie przedszkola. Stanowiska dotyczące przekazywania danych: https://iod.katowice.pl/kiedy-dyrektor-przedszkola-szkoly-moze-przekazac-dane-kontaktowe-rodzicow-dziecka-ucznia-do-sanepidu-i-jakie-to-moga-byc-dane/ https://www.elitpartner.pl/udostepnienie-danych-do-sanepidu-przez-szkoly/ Ewa Kuczak – dyrektor MP-17

####
Nasza grupa w tym roku funkcjonuje w godzinach 7:30 - 15:30. Rano przed 7:30 dzieci zbierają się w grupie Tygryski i oczekują tam na Państwa po godzinie 15:30.
####

Zgodnie z nadal obowiązującymi zasadami, dzieci przyprowadzamy do godz. 8:00. Nieobecność dziecka zgłaszamy na e-maila grupowego mp17sloneczka@gmail.com do godz. 8.00.
####

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:
Obowiązkiem Rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych. Nie przyprowadzamy dzieci, które: mają katar, kaszel, gorączkę, są przeziębione lub chore, są w trakcie leczenia antybiotykowego, mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby. Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe osoby; lepiej przetrzymać dziecko w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do poważniejszej choroby i powikłań.
####

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, prosimy rodziców po odebraniu dziecka z przedszkola o opuszczenie placu zabaw i nie przebywanie na terenie przedszkola.
####

W SPRAWACH PILNYCH I MNIEJ WAŻNYCH PROSIMY
O KONTAKT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES mp17sloneczka@gmail.com
####


Szanowni Państwo

Prosimy o przyniesienie do przedszkola w maju:
- 4 rolki papierowych ręczników,
- chusteczki higieniczne wyciągane z pudełka,
- opakowanie mokrych chusteczek,
- 100 kubeczków jednorazowych,


NR KONTA RADY RODZICÓW
SUBKONTO NASZEJ GRUPY

08 1240 6843 1111 0010 6981 2564

PROSIMY O REGULARNE DOKONYWANIE WPŁAT
NA CELE GRUPOWE W KWOCIE 25ZŁ
DO 15-TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

TEMAT KOMPLEKSOWY: ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY

TREŚCI PROGRAMOWE:

Poznajemy przyrodę
Wiosna
− poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
− określenie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

Uczymy się czytać
Elementarna nauka czytania
− czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
− czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

Nasza edukacja matematyczna
Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania
− klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych
− porównywanie liczebności zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich liczenie.

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
− rozpoznawanie cyfr
− dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów
zastępczych− zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci,
Grupa MAC S.A. 2017, s. 36, 51, 52, 55).

 

PIOSENKA

U nas na podwórku

(sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak)

I. Kotek miauczy: miau, miau, miau.

Piesek szczeka: hau, hau, hau.

Kogut pieje, kurka gdacze,

gęga gąska, kaczka kwacze.

Daj nam szybko jeść.

II. Kotek miauczy: miau, miau, miau.

Piesek szczeka: hau, hau, hau.

Krówka muczy, świnka kwiczy,

konik rży, a osioł ryczy.

Zaraz dam wam jeść.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast